ID bài viết : 00158294 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Khả năng tương thích với máy ảnh của: Wireless Radio Commander (FA-WRC1M) và Wireless Radio Receiver (FA-WRR1).

Khả năng tương thích: Wireless Radio Commander (FA-WRC1M) và Wireless Radio Receiver (FA-WRR1).

    Hãy nhấp vào đây để xem thông tin tương thích cho máy ảnh và đèn flash khi thực hiện chụp flash không dây hoặc chụp điều khiển từ xa trong khi sử dụng Wireless Radio Commander (FA-WRC1M) và Wireless Radio Receiver (FA-WRR1).