ID bài viết : 00135150 / Sửa lần cuối : 16/11/2015

Hướng dẫn tạo đĩa với PlayMemories Home.

Tạo đĩa với PlayMemories Home.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn có thể tạo đĩa như sau bằng Playemories Home:

  • Đĩa DVD-Video với chất lượng hình ảnh tiêu chuẩn (STD) với một menu DVD bằng cách ghép các đoạn phim đã được đưa vào máy tính của bạn.
  • Đĩa định dạng AVCHD với chất lượng hình ảnh cao (HD) bằng cách ghép các đoạn phim định dạng AVCHD đã được đưa vào máy tính của bạn.
  • Đĩa Blu-ray Disc với chất lượng hình ảnh cao (HD) bằng cách ghép các đoạn phim định dạng AVCHD đã được đưa vào máy tính của bạn. Để tạo đĩa Blu-ray, trước tiên bạn phải cài đặt một add-on phần mềm cụ thể. Để biết thêm chi tiết, tham khảo website .

Hãy xem đoạn phim sau đây để biết từng bước hướng dẫn về việc đánh đĩa với PlayMemories Home.


 

Những điều bạn sẽ cần:

  1. Một máy tính với đầu ghi đĩa DVD hoặc Blu-ray
  2. Phần mềm PlayMemories Home
  3. Một đĩa có thể ghi được DVD hoặc Blu-ray