ID bài viết : 00166884 / Sửa lần cuối : 23/12/2016

Thông tin tương thích dành cho máy ảnh kĩ thuật số α (alpha) Digital Cameras (macOS 10.12 (Sierra)).

Thông tin tương thích dành cho máy ảnh kĩ thuật số α (alpha) Digital Cameras (macOS 10.12 (Sierra)).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của sản phẩm phát hành vào tháng 11 năm 2016 hoặc trước đó được liệt kê trên trang này.

QUAN TRỌNG: Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

Chú thích:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích
? : Đang được kiểm tra

Máy ảnh α E-mount
Model macOS 10.12
(Sierra)
ILCE-7
ILCE-7M2
ILCE-7R
ILCE-7RM2
ILCE-7S
ILCE-7SM2
ILCE-3000
ILCE-3500J
ILCE-5000
ILCE-5100
ILCE-6000
ILCE-6300
ILCE-6500
NEX-3
NEX-3N
NEX-5
NEX-5C
NEX-5N
NEX-5R
NEX-5T
NEX-6
NEX-7
NEX-C3
NEX-F3

Máy ảnh α A-mount
Model macOS 10.12
(Sierra)
DSLR-A200
DSLR-A230
DSLR-A280
DSLR-A290
DSLR-A300
DSLR-A330
DSLR-A350
DSLR-A380
DSLR-A390
DSLR-A450
DSLR-A500
DSLR-A550
DSLR-A560
DSLR-A580
DSLR-A700
DSLR-A850
DSLR-A900
ILCA-68
ILCA-77M2
ILCA-99M2
SLT-A33
SLT-A35
SLT-A37
SLT-A55
SLT-A55V
SLT-A57
SLT-A58
SLT-A65
SLT-A65V
SLT-A77
SLT-A77V
SLT-A99
SLT-A99V

Máy ảnh Lens Style
Model macOS 10.12
(Sierra)
ILCE-QX1
ILCE-QX1L