ID bài viết : 00191664 / Sửa lần cuối : 26/06/2019

Cập nhật firmware cho người dùng macOS 10.13 High Sierra.

  Đối với các mẫu máy sau đây, bạn có thể cập nhật phần mềm máy ảnh bằng cách sử dụng macOS High Sierra (10.13).

  Cập nhật phần mềm máy ảnh từ trang web tải xuống phần mềm.

  LƯU Ý: Đối với một số mẫu máy, bạn có thể cần thực hiện "DriverLoader_1013" trước khi cập nhật phần mềm máy ảnh. Để biết chi tiết, vui lòng xem trang web tải xuống phần mềm.

  Máy ảnh tĩnh kỹ thuật số

  • DSC-RX100M3
  • DSC-RX100M4
  • DSC-RX100M5

  Máy ảnh ống kính rời

  • ILCE-6300
  • ILCE-7
  • ILCE-7R
  • ILCE-7S

  Máy quay và Máy ảnh quay phim

  • FDR-AX40
  • FDR-AX53

  Bộ ngàm chuyển đổi

  • LA-EA3

  Ống kính

  • SEL100400GM
  • SEL1635Z
  • SEL18200
  • SEL1855
  • SEL24240
  • SEL2470GM
  • SEL2470Z
  • SEL24F18Z
  • SEL2870
  • SEL30M35
  • SEL35F14Z
  • SEL35F28Z
  • SEL50F14Z
  • SEL50F18
  • SEL50F18F
  • SEL55210
  • SEL55F18Z
  • SEL70200G
  • SEL70200GM
  • SEL85F14GM
  • SELP18105G

  Action Cam Remote

  • RM-LVR3