ID bài viết : 00166870 / Sửa lần cuối : 23/12/2016

Thông tin tương thích dành cho Phần mềm Ứng dụng (macOS 10.12 (Sierra

Thông tin tương thích dành cho Phần mềm Ứng dụng (macOS 10.12 (Sierra))

  Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của những phần mềm tương thích phát hành vào tháng 11 năm 2016 hoặc trước đó được liệt kê trên trang này.

  QUAN TRỌNG: Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không hỗ trợ
  ? : Đang được kiểm tra

  Phần mềm áp dụng Phiên bản Danh mục sản phẩm áp dụng macOS 10.12
  (Sierra)
  Lưu ý
  PlayMemories Home 3.3.00 hoặc sau đó Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  Action Cam
  Music Video Recorder
  Bloggie / Webbie
  Digital Recording Binoculars
  Photo Printers
  GPS Unit

  Image Data Converter 5.0.00 hoặc sau đó Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)

  Remote Camera Control 3.7.01 hoặc sau đóer Cyber-shot
  α (Alpha)

  Action Cam Movie Creator 3.3.00 hoặc sau đó Action Cam
  MVR Studio 1.0.02 hoặc sau đó Music Video Recorder
  Wireless Auto Import - Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  - *1

  *1 Dịch vụ tải về cho Wireless Auto Import đã đóng. Các tính năng của ứng dụng này được bao gồm luôn trong phiên bản phần mềm PlayMemories Home mới nhất.
  Để tải về PlayMemories Home, truy cập www.sony.net/pm/.
  Bật PlayMemories Home và chọn Preferences -> Wireless Auto Import.