ID bài viết : 00166900 / Sửa lần cuối : 23/12/2016

Thông tin tương thích dành cho Phụ kiện (macOS 10.12 (Sierra)).

Thông tin tương thích dành cho Phụ kiện (macOS 10.12 (Sierra)).

  Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của sản phẩm phát hành vào tháng 11 năm 2016 hoặc trước đó được liệt kê trên trang này.

  Quan trọng: Không đảm bảo hiệu suất cho tất cả các máy tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra

  Bộ sạc pin
  Model macOS 10.12
  (Sierra)
  ACC-TRDCX
  ACC-TRDCY

  Loa cầm tay Portable Speaker
  Model macOS 10.12
  (Sierra)
  RDP-CA2

  Thiết bị truyền tải dữ liệu TransferJet
  Model macOS 10.12
  (Sierra)
  TJS-1