ID bài viết : 00166890 / Sửa lần cuối : 23/12/2016

Thông tin tương thích dành cho máy quay phim Bloggie/Webbie HD (macOS 10.12 (Sierra)).

Thông tin tương thích dành cho máy quay phim Bloggie/Webbie HD (macOS 10.12 (Sierra)).

  Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của sản phẩm phát hành vào tháng 11 năm 2016 hoặc trước đó được liệt kê trên trang này.

  QUAN TRỌNG: Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra

  Bloggie
  Model macOS 10.12
  (Sierra)
  MHS-CM1
  MHS-CM3
  MHS-CM5
  MHS-FS1
  MHS-FS1K
  MHS-FS2
  MHS-FS2K
  MHS-FS3
  MHS-FS3K
  MHS-PM1
  MHS-PM5
  MHS-PM5K
  MHS-TS10
  MHS-TS20
  MHS-TS20K
  MHS-TS22
  MHS-TS55