ID bài viết : 00166884 / Sửa lần cuối : 23/12/2016

Thông tin tương thích dành cho máy ảnh kĩ thuật số α (alpha) Digital Cameras (macOS 10.12 (Sierra)).

Thông tin tương thích dành cho máy ảnh kĩ thuật số α (alpha) Digital Cameras (macOS 10.12 (Sierra)).

  Chúng tôi đã kiểm tra hiệu suất của sản phẩm phát hành vào tháng 11 năm 2016 hoặc trước đó được liệt kê trên trang này.

  QUAN TRỌNG: Không đảm bảo hoạt động với tất cả máy tính.

  Chú thích:
  ✓ : Tương thích
  - : Không tương thích
  ? : Đang được kiểm tra

  Máy ảnh α E-mount
  Model macOS 10.12
  (Sierra)
  ILCE-7
  ILCE-7M2
  ILCE-7R
  ILCE-7RM2
  ILCE-7S
  ILCE-7SM2
  ILCE-3000
  ILCE-3500J
  ILCE-5000
  ILCE-5100
  ILCE-6000
  ILCE-6300
  ILCE-6500
  NEX-3
  NEX-3N
  NEX-5
  NEX-5C
  NEX-5N
  NEX-5R
  NEX-5T
  NEX-6
  NEX-7
  NEX-C3
  NEX-F3

  Máy ảnh α A-mount
  Model macOS 10.12
  (Sierra)
  DSLR-A200
  DSLR-A230
  DSLR-A280
  DSLR-A290
  DSLR-A300
  DSLR-A330
  DSLR-A350
  DSLR-A380
  DSLR-A390
  DSLR-A450
  DSLR-A500
  DSLR-A550
  DSLR-A560
  DSLR-A580
  DSLR-A700
  DSLR-A850
  DSLR-A900
  ILCA-68
  ILCA-77M2
  ILCA-99M2
  SLT-A33
  SLT-A35
  SLT-A37
  SLT-A55
  SLT-A55V
  SLT-A57
  SLT-A58
  SLT-A65
  SLT-A65V
  SLT-A77
  SLT-A77V
  SLT-A99
  SLT-A99V

  Máy ảnh Lens Style
  Model macOS 10.12
  (Sierra)
  ILCE-QX1
  ILCE-QX1L