• KÍCH THƯỚC (R X C X D) (XẤP XỈ)

        32 X 33 x 20 mm