ID bài viết : S500058431 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao màn hình LCD có một số điểm nhỏ và/hoặc có các điểm sáng?

Về màn hình LCD hiển thị một số điểm nhỏ và/hoặc các điểm sáng.

    Có thể có một số điểm đen nhỏ và/hoặc các điểm sáng (trắng, đỏ, xanh, hoặc màu xanh lục) xuất hiện liên tục trong kính ngắm và trên màn hình LCD vui lòng xem hình minh họa dưới đây.

     

    Những điểm này là kết quả bình thường của quá trình sản xuất và không ảnh hưởng đến trong quá trình ghi hình.