ID bài viết : S500055877 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Định dạng phim độ nét cao HDV đã được giảm cấp hay định dạng phim DV sẽ cho chất lượng hình ảnh tốt hơn?

Chất lượng hình ảnh tốt hơn với định dạng phim độ nét cao HDV đã được giảm cấp hay định dạng phim DV.

    Về mặt chất lượng hình ành, cả hai đều tương đương nhau. Tùy vào mục đích sử dụng mà bạn chọn định dạng thích hợp.