ID bài viết : S500055867 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Định dạng hình ảnh SD có thể nâng cấp và xuất ra thành định dạng độ nét cao HD không?

    Nâng cấp   định dạng hình ảnh SD   và xuất ra thành định dạng độ nét cao HD.
    Không thể thực hiện được.