ID bài viết : 00143415 / Sửa lần cuối : 06/01/2019

Cách truyền video sang máy tính windows qua kết nối i.LINK(IEEE 1394) bằng phần mềm PlayMemories Home

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Kiểm tra xem máy tính có giắc cắm i.LINK (IEEE1394) Ảnh ở mặt trước, mặt sau hay cả hai bên. Nếu máy tính được trang bị cổng i.LINK, bạn không cần phải cài đặt một trình điều khiển riêng.

Nếu mẫu máy của bạn có trong danh sách các mẫu máy áp dụng sau đây, bạn có thể thực hiện truyền bằng phần mềm PlayMemories Home (sẵn có để tải xuống miễn phí).

DCR-HC37E DCR-HC45E DCR-HC54E DCR-PC55
DCR-HC30 DCR-HC46 DCR-HC62 DCR-PC109
DCR-HC38 DCR-HC47E DCR-HC62E DCR-PC350
DCR-HC38E DCR-HC48 DCR-HC88 DCR-PC1000
DCR-HC40 DCR-HC48E DCR-HC90 HDR-HC7
DCR-HC40PK DCR-HC53E DCR-HC96 HDR-HC9
DCR-HC41 DCR-HC54 DCR-HC1000

LƯU Ý: Nếu mẫu máy của bạn không có trong danh sách, hãy thử một phương pháp kết nối khác.

Quy trình truyền video bằng phần mềm PlayMemories Home:

 1. Xác nhận môi trường vận hành của máy tính và cài đặt PlayMemories Home.
 2. Kết nối máy quay với máy tính bằng cáp i.LINK, sau đó bật máy quay lên.
  Bạn có thể cần đặt công tắc nguồn về VIEW/EDIT (XEM/SỬA), PLAY/EDIT(PHÁT/SỬA) hoặc VCR tùy theo mẫu máy quay của bạn.

  LƯU Ý: Màn hình PlayMemories Home sẽ hiển thị vào lần đầu bạn kết nối. Để thêm chức năng Import from Tape (Nhập từ băng), bạn cần nhấp vào OK.

 3. Màn hình Import from Tape (Nhập từ băng) sẽ xuất hiện. Đánh dấu chọn lên Import from the beginning of the tape (Nhập từ đầu băng) hoặc Import from the current tape position (Nhập từ vị trí hiện tại của băng), sau đó nhấp vào Import (Nhập).
  Ảnh
 4. Khởi động PlayMemories Home và xác nhận rằng video được nhập.

LƯU Ý:

 • Nếu bạn sử dụng máy quay HDV, cài đặt của máy quay khác nhau tùy thuộc vào định dạng được ghi trên băng và định dạng được nhập vào máy tính.
 • Khi bạn nhập video ở định dạng HDV, chất lượng hình ảnh sẽ trở thành HD (độ phân giải cao). Khi bạn nhập video ở định dạng DV, chất lượng hình ảnh sẽ trở thành STD (độ phân giải chuẩn).
  Định dạng được ghi Định dạng nhập Cài đặt menu
  VCR HDV/DV i.Link conv
  HDV HDV HDV TẮT
  DV HDV BẬT
  HDV => DV
  DV DV DV -