ID bài viết : 00095111 / Sửa lần cuối : 25/05/2021

Chuyển ảnh và video sang máy tính Windows bằng phần mềm PlayMemories Home

  Hãy làm theo các bước sau đây để chuyển hình ảnh từ máy quay Handycam, máy ảnh Cyber-shot hoặc máy ảnh α sử dụng phần mềm PlayMemories Home:

   1. Tải xuống và cài đặt phần mềm PlayMemories Home trên máy tính của bạn.
   2. Lắp pin đã sạc đầy vào máy ảnh, rồi bật máy ảnh.
   3. Kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB cài sẵn hoặc đi kèm.
    • Có thể đặt hàng cáp USB thay thế và các phụ kiện khác.
    • Việc sử dụng cáp USB của nhà sản xuất khác có thể ngăn chặn việc xác minh hoặc không cho phép chuyển hình ảnh.
    • Kết nối trực tiếp máy ảnh với cổng USB của máy tính. Việc sử dụng USB hub có thể gây ra lỗi.
    • Chạm vào USB Select (Chọn USB) nếu tùy chọn này xuất hiện trên màn hình máy ảnh.
    • Một số mẫu máy quay như HDR-CX7, HDR-CX12, HDR-SR7 và HDR-SR8 không có cổng USB tích hợp sẵn. Kết nối máy ảnh qua Đế kết nối Handycam đi kèm.
    • Máy tính sẽ tự động cài đặt trình điều khiển USB khi được kết nối lần đầu tiên.
   4. Tiến hành xác minh thiết bị.
    1. Nhấp OK nếu thông báo To use (model name) with PlayMemories Home, the USB operation mode must be changed. Do you want to continue? (Để sử dụng (tên mẫu máy) với PlayMemories Home, bạn phải thay đổi chế độ hoạt động của USB. Bạn có muốn tiếp tục không?) hiển thị.
    2. Chọn This is my camera (Đây là camera của tôi) rồi nhấp vào OK để đóng hộp thoại.
     • Nếu bạn sở hữu nhiều camera và các chức năng đã được thêm vào PlayMemories Home, mục Added Functions (Chức năng đã thêm) của hộp thoại có thể trống.
     • Hoàn tất quy trình xác minh thiết bị trước khi chuyển hình ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ.
     • Nếu bạn đã tiến hành xác minh thiết bị, hãy bỏ qua quy trình này và tiếp tục bước tiếp theo.
     • Có sẵn thông tin bổ sung nếu Không thể nhập phim AVCHD và MPEG-2 bằng PlayMemories Home.
   5. Khi PlayMemories Home nhận dạng camera, hộp thoại Thank you for purchasing (model name) (Cảm ơn bạn đã mua (tên mẫu máy)) sẽ hiển thị.
    • Nếu thông báo (model name) is connected. Do you want to display the features to this camera or media? (Đã kết nối (tên mẫu máy). Bạn có muốn hiển thị các tính năng cho camera hoặc phương tiện này không?) hiển thị, hãy nhấp vào Yes (Có) để đóng hộp thoại.
   6. PlayMemories Home sẽ tự động khởi động.
   7. Chọn tên máy ảnh của bạn trong Cameras and media (Camera và phương tiện).
   8. Nhấp vào Import Media Files (Nhập tập tin phương tiện).
   9. Chọn Import new files (Nhập tập tin mới) hoặc Select files to import (Chọn tập tin để nhập).
    • Chuyển tất cả ảnh và video

     Chọn Import new files (Nhập tập tin mới) để nhập tất cả ảnh và video mới ghi, không bao gồm những tập tin đã nhập từ trước.

    • Nhập ảnh và video được chọn
     1. Chọn Select files to import (Chọn tập tin để nhập) để hiển thị ảnh thu nhỏ được lưu trữ trong camera hoặc thẻ nhớ.
     2. Chọn hộp kiểm của các ảnh thu nhỏ mà bạn muốn nhập.
   10. Xác nhận cài đặt nhập.
    • Trong cửa sổ nhập ảnh và video, ổ đĩa nhập, thư mục cho video và ảnh được nhập và nút Settings (Cài đặt) sẽ hiển thị.
    • Chọn ổ đĩa đích từ danh sách thả xuống. Nhấp vào Browse (Duyệt xem) để chọn thư mục đích.
   11. Nhấp vào nút Import (Nhập) để bắt đầu nhập ảnh và video.

   Thông tin liên quan