ID bài viết : 00105560 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Làm thế nào để gỡ bỏ và cài đặt lại thiết vị USB máy ảnh từ quản lý thiết bị.

  1. Kết nối máy ảnh đến máy tính bằng cáp USB
  2. Bật máy ảnh
  3. Mở Device Manager của hệ điều hành 
   • Windows® 98, 98SE, và Me: Nhấp phải chuột vào biểu tượng My Computer, nhấp Properties, nhấp Device Manager
   • Windows 2000 và XP: Nhấp phải chuột vào biểu tượng My Computer, nhấp  Properties, nhấp Hardware, nhấp Device Manager
   • Windows Vista®: Nhấn vào nút Start, nhấp vào Control Panel, nhấp vào System and Maintenance, nhấp vào  Device
   • Windows 7: Nhấp vào nút Start , nhấp vào Control Panel, nhấp vào Hardware and Sound, dưới Devices and Printers, nhấp vào Device Manager
  4. Trong cửa sổ Device Manager, bên trái của Universal Serial Bus controllers, nhấp vào ký hiệu PLUS (+)
  5. Tại  Universal Serial Bus controllers, nhấp phải chuột Sony DSC hoặc USB Mass Storage Device hiển thị bên dưới
  6. Tại menu chuột phải, nhấp vào Uninstall hoặc Remove.
  7. Tại Confirm Device Removal, nhấp vào nút OK
  8. Chèn CD được cung cấp với máy ảnh trong ổ CD-ROM 

   LƯU Ý: Nếu máy tính của bạn đang chạy hệ điều hành Windows XP, Windows Vista, hoặc  Windows 7, bước này là không cần thiết. Các hệ điều hành này đã có Device Manager thích hợp để nhận biết kết nối USB từ máy quay.

  9. Bắt đầu lại máy tính 

   LƯU Ý Sau khi khởi đầu lại, máy tính sẽ nhận biết kết nối của máy ảnh và bắt đầu cài đặt USB driver

  10. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt lại USB driver