ID bài viết : S500055841 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể chuyển đổi định dạng ghi hình giữa 1080i và 720p trên máy quay Handycam không?

Chuyển đổi định dạng ghi hình giữa 1080i và 720p trên máy quay Handycam.

    Không thể. Máy quay chỉ có thể ghi hình ở định dạng 1080i.