ID bài viết : 00143415 / Sửa lần cuối : 14/04/2020In

Cách nhập video sang máy tính Windows bằng kết nối i.LINK (IEEE 1394)

  QUAN TRỌNG:

  • Kiểm tra xem máy tính có giắc cắm i.LINK (IEEE1394) ở mặt trước, mặt sau hay cả hai bên không. Nếu máy tính được trang bị cổng i.LINK, bạn không cần phải cài đặt một trình điều khiển riêng.
  • Để nhập video vào máy tính, bạn cần cài đặt phần mềm được chỉ định.

  Cách nhập video

  1. Cài đặt phần mềm được chỉ định cần thiết để nhập video vào máy tính của bạn. Tuy nhiên, Sony không còn hỗ trợ phần mềm đi kèm với máy ảnh cho mục đích này. Vui lòng kiểm tra phần mềm khác có sẵn trên thị trường có thể hỗ trợ video DV/HDV qua i.LINK (IEEEE1394) trên máy tính của bạn.
  2. Sử dụng cáp i.LINK để kết nối máy quay với máy tính và bật máy quay.
  3. Làm theo các hướng dẫn từ phần mềm được chỉ định để nhập video.

  LƯU Ý:

  • Nếu bạn sử dụng máy quay HDV, cài đặt của máy quay khác nhau tùy thuộc vào định dạng được ghi trên băng và định dạng được nhập vào máy tính.
  • Khi bạn nhập video ở định dạng HDV, chất lượng hình ảnh sẽ trở thành HD (độ phân giải cao). Khi bạn nhập video ở định dạng DV, chất lượng hình ảnh sẽ trở thành STD (độ phân giải chuẩn).

   Menu Setting (Cài đặt) của máy quay
   Định dạng được ghi / Định dạng nhập VCR HDV/DV i.LINK conv
   HDV / HDV HDV OFF (TẮT)
   HDV / DV HDV ON (BẬT)
   HDV => DV
   DV / DV DV -

  Về đầu trang Hướng dẫn nhập băng video