ID bài viết : 00276399 / Sửa lần cuối : 27/07/2022In

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Monterey (macOS 12) đối với Phần mềm ứng dụng

  Khả năng tương thích của các ứng dụng phần mềm sau đây đã được xác minh:
  QUAN TRỌNG: Hoạt động của các ứng dụng phần mềm này không được đảm bảo cho tất cả các máy tính.

  Phần mềm ứng dụngPhiên bảnDanh mục sản phẩm áp dụngmacOS 12
  (Monterey)
  Lưu ý
  Imaging Edge Desktop (Remote/Viewer/Edit)
  *Chỉ 64-bit
  3.3.00Xem thiết bị được hỗ trợ Tương thích
  PlayMemories Home-Handycam
  Cyber-shot
  α (Alpha)
  Máy quay Action Cam
  Bloggie / Webbie
  Ống nhòm ghi hình kỹ thuật số
  Một số sản phẩm không được hỗ trợ. Kiểm tra tại đây.
  Không được hỗ trợ
  Action Cam Movie Creator-Máy quay Action CamKhông được hỗ trợDịch vụ tải xuống cho Action Cam Movie Creator đã kết thúc vào tháng 03 năm 2022.
  Bộ cài đặt trước siêu dữ liệu IPTC1.2.00Xem thiết bị được hỗ trợ Tương thích
  Remote Camera Tool3.1.00Xem thiết bị được hỗ trợ Tương thích
  PlayMemories Camera Apps-Xem thiết bị được hỗ trợ Đang được đánh giá
  Imaging Edge Webcam1.1.00Xem thiết bị được hỗ trợ Tương thích