ID bài viết : 00276374 / Sửa lần cuối : 13/03/2022In

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Monterey (macOS 12) đối với Máy quay kỹ thuật số

  Khả năng tương thích được xác minh cho các sản phẩm sau đây được ra mắt vào hoặc trước tháng 11 năm 2021:
  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hiệu năng cho tất cả máy tính.

  Máy quay 4K Handycam

  • FDR-AX1: Tương thích
  • FDR-AX1E: Tương thích
  • FDR-AX30: Tương thích
  • FDR-AX33: Tương thích
  • FDR-AX100: Tương thích
  • FDR-AX100E: Tương thích
  • FDR-AXP33: Tương thích
  • FDR-AXP35: Tương thích
  • FDR-AX40: Tương thích
  • FDR-AX43: Tương thích
  • FDR-AX45: Tương thích
  • FDR-AX53: Tương thích
  • FDR-AX55: Tương thích
  • FDR-AXP55: Tương thích
  • FDR-AX60: Tương thích
  • FDR-AX700: Tương thích
  • HDR-CX900: Tương thích
  • HDR-CX900E: Tương thích

  Máy ảnh Cinema Line

  • ILME-FX3: Tương thích
  • ILME-FX6: Tương thích
  • ILME-FX6V: Tương thích

  Máy quay Handycam độ phân giải cao

  • HDR-CX240: Tương thích
  • HDR-CX240E: Tương thích
  • HDR-CX330: Tương thích
  • HDR-CX330E: Tương thích
  • HDR-CX405: Tương thích
  • HDR-CX420: Tương thích
  • HDR-CX440: Tương thích
  • HDR-CX450: Tương thích
  • HDR-CX455: Tương thích
  • HDR-CX470: Tương thích
  • HDR-CX480: Tương thích
  • HDR-CX485: Tương thích
  • HDR-CX530E: Tương thích
  • HDR-CX535: Tương thích
  • HDR-CX610E: Tương thích
  • HDR-CX620: Tương thích
  • HDR-CX625: Tương thích
  • HDR-CX670: Tương thích
  • HDR-CX675: Tương thích
  • HDR-CX680: Tương thích
  • HDR-PJ240: Tương thích
  • HDR-PJ240E: Tương thích
  • HDR-PJ270: Tương thích
  • HDR-PJ270E: Tương thích
  • HDR-PJ275: Tương thích
  • HDR-PJ330E: Tương thích
  • HDR-PJ340: Tương thích
  • HDR-PJ340E: Tương thích
  • HDR-PJ350: Tương thích
  • HDR-PJ350E: Tương thích
  • HDR-PJ410: Tương thích
  • HDR-PJ440: Tương thích
  • HDR-PJ530E: Tương thích
  • HDR-PJ540: Tương thích
  • HDR-PJ540E: Tương thích
  • HDR-PJ610E: Tương thích
  • HDR-PJ620: Tương thích
  • HDR-PJ670: Tương thích
  • HDR-PJ675: Tương thích
  • HDR-PJ680: Tương thích
  • HDR-PJ800: Tương thích
  • HDR-PJ810: Tương thích
  • HDR-PJ810E: Tương thích
  • HDR-PJ820: Tương thích
  • HDR-PJ820E: Tương thích

  Máy quay Action Cam

  • FDR-X1000V: Tương thích
  • FDR-X3000: Tương thích
  • HDR-AS20: Tương thích
  • HDR-AS30V: Tương thích
  • HDR-AS300: Tương thích
  • HDR-AS50: Tương thích
  • HDR-AS100V: Tương thích
  • HDR-AS200V: Tương thích
  • HDR-AZ1: Tương thích

  Phụ kiện Action Cam

  • RM-LVR1: Tương thích
  • RM-LVR2: Tương thích
  • RM-LVR2V: Tương thích
  • RM-LVR3: Tương thích

  Máy quay video nhạc

  • HDR-MV1: Tương thích