ID bài viết : 00276369 / Sửa lần cuối : 13/03/2022In

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Monterey (macOS 12) đối với Máy ảnh Cyber-shot

  Khả năng tương thích được xác minh cho các sản phẩm sau đây được ra mắt vào hoặc trước tháng 11 năm 2021:
  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hiệu năng cho tất cả máy tính.

  Máy ảnh nhỏ gọn

  • DSC-H300: Tương thích
  • DSC-H400: Tương thích
  • DSC-HX60: Tương thích
  • DSC-HX60V: Tương thích
  • DSC-HX80: Tương thích
  • DSC-HX90: Tương thích
  • DSC-HX90V: Tương thích
  • DSC-HX95: Tương thích
  • DSC-HX99: Tương thích
  • DSC-HX400: Tương thích
  • DSC-HX400V: Tương thích
  • DSC-KW1: Tương thích
  • DSC-KW11: Tương thích
  • DSC-RX0: Tương thích
  • DSC-RX0M2: Tương thích
  • DSC-RX1R: Tương thích
  • DSC-RX1RM2: Tương thích
  • DSC-RX10: Tương thích
  • DSC-RX10M2: Tương thích
  • DSC-RX10M3: Tương thích
  • DSC-RX10M4: Tương thích
  • DSC-RX100: Tương thích
  • DSC-RX100M2: Tương thích
  • DSC-RX100M3: Tương thích
  • DSC-RX100M4: Tương thích
  • DSC-RX100M5: Tương thích
  • DSC-RX100M5A: Tương thích
  • DSC-RX100M6: Tương thích
  • DSC-RX100M7: Tương thích
  • DSC-W800: Tương thích
  • DSC-W810: Tương thích
  • DSC-W830: Tương thích
  • DSC-WX220: Tương thích
  • DSC-WX350: Tương thích
  • DSC-WX500: Tương thích
  • DSC-WX700: Tương thích
  • DSC-WX800: Tương thích

  Máy ảnh kỹ thuật số

  • ZV-1: Tương thích

  Máy ảnh kiểu ống kính rời

  • DSC-QX10: Tương thích
  • DSC-QX30: Tương thích
  • DSC-QX100: Tương thích