ID bài viết : 00276379 / Sửa lần cuối : 13/03/2022In

Thông tin về khả năng tương thích của macOS Monterey (macOS 12) đối với Máy ảnh kỹ thuật số α (alpha)

  Khả năng tương thích được xác minh cho các sản phẩm sau đây được ra mắt vào hoặc trước tháng 11 năm 2021:
  QUAN TRỌNG: Không bảo đảm hiệu năng cho tất cả máy tính.

  Máy ảnh ống kính E-mount α

  • ILCE-1: Tương thích
  • ILCE-7: Tương thích
  • ILCE-7C: Tương thích
  • ILCE-7M2: Tương thích
  • ILCE-7M3: Tương thích
  • ILCE-7M4: Tương thích
  • ILCE-7R: Tương thích
  • ILCE-7RM2: Tương thích
  • ILCE-7RM3: Tương thích
  • ILCE-7RM3A: Tương thích
  • ILCE-7RM4: Tương thích
  • ILCE-7RM4A: Tương thích
  • ILCE-7S: Tương thích
  • ILCE-7SM2: Tương thích
  • ILCE-7SM3: Tương thích
  • ILCE-9: Tương thích
  • ILCE-9M2: Tương thích
  • ILCE-3000: Tương thích
  • ILCE-3500J: Tương thích
  • ILCE-5000: Tương thích
  • ILCE-5100: Tương thích
  • ILCE-6000: Tương thích
  • ILCE-6100: Tương thích
  • ILCE-6300: Tương thích
  • ILCE-6400: Tương thích
  • ILCE-6500: Tương thích
  • ILCE-6600: Tương thích
  • NEX-5T: Tương thích

  Máy ảnh A-mount α

  • ILCA-68: Tương thích
  • ILCA-77M2: Tương thích
  • ILCA-99M2: Tương thích

  Máy ảnh kiểu ống kính rời

  • ILCE-QX1: Tương thích
  • ILCE-QX1L: Tương thích

  Máy ảnh kỹ thuật số ống kính rời

  • ZV-E10: Tương thích