ID bài viết : S500056111 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Tại sao không thể bảo vệ hình ảnh?

    Không thể bảo vệ hình ảnh.

    Có thể là do công tắc Write-Protect trên thẻ nhớ Memory Stick is được cài đặt sang Lock. Để xử lí, bạn hãy lấy thẻ nhớ Memory Stick ra và cài đặt công tắc Write-Protect sang Unlock.