ID bài viết : S500058461 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Làm cách nào để giải quyết sự cố khi hình ảnh tĩnh không thể ghi được vào Memory Stick Duo?

Không thể ghi hình ảnh tĩnh vào Memory Stick Duo.

    Cần tiến hành kiểm tra theo các bước sau đây:
    1. Nhả khóa trên thẻ bảo vệ-ghi (write-protect tab) của Memory Stick Duo nếu có một khóa.
    2. Memory Stick Duo đầy. Xóa bỏ các hình ảnh không cần thiết được ghi trên Memory Stick Duo.
    3. Định dạng Memory Stick Duo trên máy quay video của bạn hoặc lắp vào Memory Stick Duo khác.
    4. Đảm bảo rằng Memory Stick Duo được lắp vào máy quay video đúng cách.