ID bài viết : 00270423 / Sửa lần cuối : 06/08/2023In

Truyền trực tuyến qua USB là gì?

    Truyền trực tuyến qua USB là một tính năng có trong một số máy quay Sony, cho phép truyền âm thanh và video trực tiếp sang máy tính bằng kết nối cáp USB. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi sử dụng máy quay làm webcam cho hội nghị truyền hình.

    Tìm hiểu cách sử dụng camera Alpha hoặc DSC làm webcam để phát trực tiếp bằng chức năng truyền trực tuyến qua USB tại đây.

    Hãy xem bài viết này để sử dụng Máy quay băng từ Sony làm webcam bằng tính năng Truyền trực tuyến qua USB.

    Tìm hiểu sự khác biệt giữa ứng dụng Imaging Edge Webcam PC và chức năng truyền trực tuyến qua USB.

    Lưu ý: Không phải tất cả các máy quay Sony có cổng USB đều có khả năng Truyền trực tuyến qua USB. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng máy quay để biết thông tin cụ thể.