ID bài viết : 00090029 / Sửa lần cuối : 13/03/2024In

Cách cài đặt phần mềm PlayMemories Home

Tôi có thể lấy bản sao phần mềm PlayMemories Home ở đâu?

    Tham khảo trang sau đây để biết các yêu cầu hệ thống.

    Để biết chi tiết về quy trình cài đặt, hãy tham khảo trang web PlayMemories Home.