ID bài viết : 00143417 / Sửa lần cuối : 12/06/2018In

Kết nối i.LINK (IEEE 1394) từ máy quay không được máy tính nhận dạng.

  Làm theo các bước sau để khắc phục sự cố này.

  1. Đảm bảo cài đặt máy quay kỹ thuật số để xuất tín hiệu qua i.LINK (còn gọi là cổng Apple FireWire) trước khi kết nối với máy tính.

   LƯU Ý: Không phải tất cả các máy quay đều cần phải cài đặt để xuất qua kết nối i.LINK. Tham khảo hướng dẫn sử dụng máy quay để biết thông tin cụ thể.

  2. Đảm bảo các cổng i.LINK trên máy tính và máy quay không có bụi hoặc bị bẩn.
  3. Đảm bảo cáp i.Link được kết nối an toàn với các cổng i.Link trên máy quay và máy tính.

   QUAN TRỌNG: Một số máy tính Macintosh mới hơn có giắc cắm FireWire 800 có 9 chấu và khách hàng có sẵn dây FireWire 600-đến-400. Trong trường hợp này, có thể cần phải sử dụng cáp FireWire 800-đến-400 hoặc bộ điều hợp để kết nối với máy tính. Kiểm tra Apple Store nếu cần.

  4. Đảm bảo máy quay được bật và đang được cấp điện bởi bộ chuyển đổi nguồn điện AC đi kèm.

   LƯU Ý: Không thể sử dụng chức năng i.LINK của máy quay đồng thời với Đế kết nối Handycam đi kèm với một số máy quay. Trong trường hợp này, hãy tháo Đế kết nối Handycam ra và kết nối bộ chuyển đổi nguồn điện AC và cáp i.LINK trực tiếp với máy quay.

  5. Đảm bảo cạc video và phần mềm được cấu hình đúng cách để nhận tín hiệu i.LINK từ máy quay.

   LƯU Ý:

   • Tùy thuộc vào cạc video và phần mềm bạn đang dùng, có thể bạn cần phải cấu hình thủ công cạc video và phần mềm để nhận được tín hiệu từ cổng i.LINK. Nếu có thể, hãy kiểm tra tập tin Help (Trợ giúp) của phần mềm hoặc liên hệ với nhà sản xuất cạc video hoặc phần mềm để biết thêm thông tin.
   • Máy quay kỹ thuật số của Sony không được cung cấp và không yêu có cầu trình điều khiển thiết bị đặc biệt cho kết nối i.LINK. Các trình điều khiển thiết bị cho phép kết nối i.LINK phải được cung cấp kèm theo phần mềm ghi video. Nếu phần mềm bạn đang dùng không có trình điều khiển cần thiết, bạn cần phải liên hệ với nhà sản xuất phần mềm.
  6. Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, hãy thử đóng rồi mở lại phần mềm ghi video.
  7. Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, hãy thử khởi động lại máy tính với máy quay được kết nối và bật nguồn.
  8. Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, hãy thử dùng cáp i.LINK khác hoặc kết nối với một cổng i.LINK khác hoặc một máy tính khác.

  Các bước khắc phục sự cố nêu trên sẽ khắc phục được sự cố của bạn. Nếu bạn đã hoàn thành tất cả các bước mà sự cố vẫn tiếp diễn, có thể cần phải bảo dưỡng thiết bị.