ID bài viết : 00244463 / Sửa lần cuối : 14/04/2020In

Cách nhập video từ máy quay bằng đầu ghi

  Hãy làm theo các bước sau đây để nhập video từ máy quay bằng đầu ghi.

  QUAN TRỌNG: Nếu bạn cần biết thông tin cụ thể về mẫu máy để hoàn thành bất kỳ bước nào trong những bước này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng máy quay hoặc đầu ghi.

  1. Kết nối cổng ngõ ra trên máy quay với cổng ngõ vào trên đầu ghi bằng cáp đi kèm với máy quay.
   LƯU Ý: Tùy thuộc vào máy quay và các cổng có sẵn trên đầu ghi, bạn có thể sử dụng cáp Âm thanh/Video (A/V) hoặc cáp i.LINK.


  2. Bật đầu ghi.
  3. Đối với cài đặt ngõ vào trên đầu ghi, chọn ngõ vào đường truyền kết nối máy quay.
  4. Bật máy quay và đặt máy quay ở chế độ phát lại.
  5. Lắp băng hoặc phương tiện chứa video vào máy quay.
   LƯU Ý: Bước này áp dụng cho các máy quay dùng băng cassette hoặc DVD 8 cm. Nếu bạn đang sử dụng máy quay có ổ đĩa cứng, hãy bỏ qua bước này.
  6. Lắp một đĩa trắng, có thể ghi vào đầu ghi.
  7. Nhấn nút Record (Ghi) trên đầu ghi.
  8. Nhấn nút Play (Phát) trên máy quay.
  9. Khi đã phát xong video, nhấn nút Stop (Dừng) trên cả máy quay và đầu ghi.

  Video hiện đã được nhập.

  Về đầu trang Hướng dẫn nhập băng video