ID bài viết : 00151642 / Sửa lần cuối : 31/10/2022In

Không có hình ảnh hoặc màn hình đen xuất hiện trong khung ngắm hoặc màn hình LCD khi ghi.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo quy trình này để khắc phục sự cố nếu không có hình ảnh hoặc màn hình đen xuất hiện trong khung ngắm hoặc màn hình LCD khi quay phim.

  Lưu ý:

  • Bởi vì mỗi bước trong những bước này là một giải pháp có thể khắc phục được sự cố, hãy kiểm tra tình trạng khung ngắm hoặc LCD sau khi hoàn thành từng bước.
  • Có thể cần phải tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm máy quay để biết thông tin về cách thực hiện tác vụ trên mẫu thiết bị cụ thể.
  1. Nhấn nút (Xem ảnh) để kiểm tra xem ảnh có được phát trên màn hình LCD không. Nếu không có hình ảnh xuất hiện trong chế độ phát lại thì nguyên nhân có thể do lỗi màn hình LCD.
  2. Hãy kiểm tra như sau.
   Lưu ý: Tùy thuộc vào mẫu máy, một số mục dưới đây có thể không áp dụng.
   • Đảm bảo đã tháo nắp ống kính trên thân trước của máy quay.
   • Đảm bảo nắp ống kính đang mở.
  3. Đảm bảo lắp pin đã sạc đầy vào máy quay.
  4. Điều chỉnh cài đặt độ sáng của màn hình LCD.
   Lưu ý:
   • Có thể khó nhìn thấy hình ảnh nếu màn hình LCD phơi sáng quá nhiều với ánh sáng mặt trời khi quay ngoài trời. Chặn ánh sáng mặt trời để kiểm tra hình ảnh. Từ MENU, điều chỉnh cài đặt LCD BRIGHT hoặc PANEL BACKLIGHT về phía BRIGHT hoặc +.
   • Nếu màn hình LCD bị tối khi góc của màn hình bị thay đổi, bất kể độ sáng của môi trường xung quanh như thế nào, có thể có lỗi chẳng hạn như dây bị đứt trong kết nối giữa thân máy quay và màn hình LCD. Trong trường hợp này, có thể cần phải sửa chữa máy quay.
  5. Khóa để xem liệu có thể nhìn thấy hình ảnh trong khung ngắm hoặc màn hình LCD không.
   QUAN TRỌNG: Một số máy quay có cả khung ngắm và màn hình LCD. Để tiết kiệm pin, khung ngắm và màn hình LCD sẽ không hiển thị cùng một lúc. Nếu kéo khung ngắm, hình ảnh có thể không được hiển thị trên màn hình LCD. Kiểm tra xem hình ảnh có được hiển thị không bằng cách thu lại khung ngắm. Để sử dụng khung ngắm, phải đóng màn hình LCD.
   Lưu ý: Nếu hình ảnh không hiển thị trên màn hình hoặc khung ngắm khi quay phim ở độ phân giải 4K, kiểm tra xem liệu 4K Output Sel. (Chọn ngõ ra 4K) có được đặt là Memory Card+HDMI (Thẻ nhớ+cổng HDMI).
  6. Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải sửa chữa sản phẩm.