ID bài viết : 00180850 / Sửa lần cuối : 16/08/2017In

Thông báo đến quý khách hàng đang sử dụng phần mềm Picture Motion Browser về việc chấm dứt Dịch vụ Tải về dành cho phần mềm Picture Motion Browser

  2014-06-02

  Cám ơn quý khách vẫn tín nhiệm và sử dụng sản phẩm của Sony.

  Chúng tôi cung cấp phần mềm quản lý hình ảnh mới “PlayMemories Home”, thay thế cho phần mềm PMB (Picture Motion Browser), và đang có sẵn để khách hàng có thể tải về miễn phí.


  Dịch vụ tải về PMB bao gồm các phần mềm liên quan và các bản cập nhật sẽ chấm dứt vào ngày 30 tháng 09 năm 2014. Nếu quý khách đang sử dụng PMB, vui lòng chuyển sang dùng “PlayMemories Home”.


  • Chuyển sang dùng PlayMemories Home dành cho Windows / Mac
  • Trang web hỗ trợ PlayMemories Home