ID bài viết : S500055892 / Sửa lần cuối : 23/02/2011In

Khi nào focus nên được chỉnh bằng tay?

Việc chỉnh focus bằng tay.

  Mặc dầu Handycam chỉnh focus một cách tự động theo cài đặt mặc định. Nên chỉnh focus bằng tay trong những trường hợn sau:

  • Để ghi một chủ thể phía sau một cửa kính hoặc màn mưa.
  • Để ghi những đường sọc ngang.
  • Để ghi một chủ thể với độ tương phản ít với phông nền của nó.
  • Khi dịch chuyển focus từ tiền cảnh đến hậu cảnh một cách cố tình.
  • Để ghi một chủ thể tĩnh bằng một chân máy.