ID bài viết : 00244473 / Sửa lần cuối : 14/04/2020In

Bạn muốn lưu video trên thiết bị nào? (Video8 / Video Hi8)