ID bài viết : 00196968 / Sửa lần cuối : 27/07/2022In

Cách truyền video sang máy tính bằng cáp Âm thanh/Video (A/V).

  Nếu máy tính của bạn không có giắc cắm ngõ vào Âm thanh/Video (A/V) chuẩn, bạn có thể truyền video bằng thiết bị quay video (có bán trên thị trường).

  sơ đồ kết nối giữa máy quay và máy tính

  1. Giắc cắm ngõ ra Âm thanh/Video
  2. Cáp nối A/V (đi kèm)
  3. Thiết bị quay video (có bán trên thị trường)

  LƯU Ý: Sony không đảm bảo các thiết bị quay video có sẵn trên thị trường của các nhà sản xuất khác sẽ hoạt động đúng. Để biết chi tiết, hãy tham khảo ý kiến của nhà sản xuất thiết bị.

  Làm theo quy trình sau để thực hiện truyền

  1. Kết nối cáp A/V với giắc cắm ngõ ra A/V của máy quay.
  2. Kết nối đầu còn lại của cáp A/V với giắc cắm ngõ vào A/V trên thiết bị quay video.
  3. Bật máy quay ở chế độ VCR, VTR hoặc PLAYBACK (PHÁT LẠI).
  4. Di chuyển video trong máy quay đến phần đầu của cảnh video cần truyền.
  5. Bật máy tính.
  6. Khởi động phần mềm quay video.
  7. Bắt đầu phát video trong máy quay.
  8. Bắt đầu nhập video bằng phần mềm quay video.

   Vì có nhiều ứng dụng quay video khác nhau trên thị trường và chúng tôi không thể biết rõ bạn đang sử dụng phần mềm quay video nào, Sony không thể cung cấp hướng dẫn hoặc hỗ trợ cụ thể cho phần mềm mà chúng tôi không sản xuất. Tuy nhiên, nhiều ứng dụng quay video có các tệp trợ giúp chi tiết, kể cả hướng dẫn cụ thể về cách quay và nhập video từ máy quay sang máy tính. Các tập tin trợ giúp sẽ có trong menu Trợ giúp của phần mềm quay video hoặc trong một tập tin riêng trên đĩa phần mềm. Nếu bạn không tìm thấy hướng dẫn trong tập tin trợ giúp hoặc trên đĩa đi kèm với phần mềm, hãy hỏi nhà sản xuất phần mềm để biết thông tin hỗ trợ chi tiết hơn.

  Về đầu trang Hướng dẫn nhập băng video