ID bài viết : 00124166 / Sửa lần cuối : 27/12/2023In

Cách giảm hiện tượng nhấp nháy, hiện tượng mất màu một phần hoặc toàn bộ hình ảnh hoặc sọc ngang

    Có một số cách để giảm hiệu ứng nhấp nháy.

    Lưu ý: Một số chức năng có thể không có sẵn tùy theo mẫu máy. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của máy ảnh.

    Đặt e-Front Curtain Shutter (Màn trập điện tử phía trước) thành Off (Tắt) hoặc đặt Shutter Type (Loại màn trập) thành Mechanical Shutter (Màn trập cơ học) (khi chụp ảnh tĩnh)

    Thay đổi tốc độ màn trập (khi chụp ảnh tĩnh)

    Sử dụng chức năng Anti-flicker Shoot. (Chụp chống rung) khi chụp ảnh tĩnh hoặc chức năng Var. Shutter (Màn trập thay đổi) khi chụp ảnh tĩnh hoặc quay phim