ID bài viết : 00158299 / Sửa lần cuối : 22/06/2018In

Thông báo X hoặc ĐANG LÀM SẠCH HỘP BĂNG nhấp nháy trên màn hình LCD hoặc kính ngắm.

    Đây là một chỉ báo cho biết đầu đọc video của máy quay có thể bị bẩn hoặc nhiễm bẩn. Để thử giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng băng cassette vệ sinh đầu băng từ khô để vệ sinh đầu đọc video.

    LƯU Ý: Ngay cả sau khi đã vệ sinh, nếu bạn sử dụng băng cassette bẩn thì triệu chứng tương tự vẫn có thể xảy ra.

    Nếu vấn đề không được giải quyết sau khi đã vệ sinh đầu đọc video thì bạn có thể cần đến sự trợ giúp của dịch vụ sửa chữa.