ID bài viết : 00152667 / Sửa lần cuối : 23/05/2022In

Có thể ghi lại ngày tháng trên ảnh không?

  QUAN TRỌNG:

  • Nếu máy ảnh của bạn có tính năng Ghi ngày tháng, bạn có thể trực tiếp ghi ngày tháng vào hình ảnh tĩnh.
  • Không phải tất cả máy ảnh đều được trang bị tính năng Ghi ngày tháng. Để xem liệu máy ảnh của bạn có tính năng Ghi ngày tháng hay không, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật của máy ảnh.

  Ảnh Ảnh

  Hãy làm theo các bước dưới đây để thiết lập tính năng Ghi ngày tháng:

  LƯU Ý: Sử dụng các bước sau đây làm ví dụ. Quy trình thiết lập tính năng Write Date (Ghi ngày tháng) khác nhau tùy theo loại máy ảnh. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của máy ảnh.

  1. Đặt máy ảnh ở chế độ chụp ảnh.
  2. Nhấn MENU.
  3. Chọn Settings (Cài đặt).
  4. Chọn Shooting Settings (Cài đặt chụp ảnh).
  5. Chọn Write Date (Ghi ngày tháng).
  6. Chọn chế độ mong muốn.

  LƯU Ý:

  • Nếu tính năng Ghi ngày tháng được đặt là bật, dấu DATE (Ngày tháng) sẽ xuất hiện ở dưới cùng bên phải màn hình LCD khi chụp ảnh. Tuy nhiên, trong một số chế độ chụp ảnh mà không thể ghi ngày tháng lên ảnh, dấu DATE (Ngày tháng) sẽ biến mất.
  • Nếu tính năng Ghi ngày tháng được đặt là tắt thì máy ảnh sẽ không ghi lại ngày chụp.
  • Bạn không thể ghi ngày tháng trong các trường hợp sau đây:
   • Ở chế độ quay phim
   • Khi chụp ảnh tĩnh trong khi quay phim (Chế độ quay kép)
   • Khi chụp ảnh toàn cảnh
   • Ở chế độ chụp liên tục
   • Ở chế độ đơn giản
   • Ở chế độ chụp 3D

  Để biết thêm thông tin về những hạn chế, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng máy ảnh.

  • Nếu bạn đã chụp ảnh có ghi ngày tháng thì sau đó bạn sẽ không thể xóa ngày tháng khỏi ảnh.
  • Ngày tháng sẽ được in hai lần nếu bạn thiết lập máy ảnh thêm ngày tháng vào khi in.
  • Không thể thêm thời gian ghi hình ảnh vào ảnh.