ID bài viết : 00244488 / Sửa lần cuối : 12/02/2023In

Hướng dẫn nhập Máy quay băng từ

    Bạn có thiết bị có thể phát lại băng của mình không?

    LƯU Ý: Nếu có khuôn, v.v. trên băng video, không được phát lại. Việc này có thể khiến thiết bị phát lại gặp trục trặc.