ID bài viết : 00090932 / Sửa lần cuối : 30/09/2022In

Các hình ảnh có thể được truyền từ một máy ảnh có bật Wi-Fi của Sony đến điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng bằng Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) và đến nơi chúng được lưu

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Có thể sử dụng phần mềm Imaging Edge Mobile (ứng dụng kế thừa của PlayMemories Mobile) để truyền các ảnh tĩnh hoặc phim.

  Loại hình ảnh hoặc phim có thể truyền được

  • Ảnh tĩnh: Định dạng JPEG
  • Phim: Định dạng MP4 (ngoại trừ XAVC S)

  LƯU Ý:

  • Các ảnh tĩnh được chụp bằng chế độ 3D sẽ được truyền dưới dạng tập tin JPEG (2D). 
  • Hình ảnh có thể được truyền ở kích cỡ Original (Gốc), 2M hoặc VGA.

  QUAN TRỌNG:

  • Không thể truyền phim định dạng AVCHD.
  • Không thể truyền các tập tin chỉ có âm thanh được quay bằng máy HDR-MV1 (tập tin .WAV).
  • Không thể truyền phim được quay ở chế độ PS, chế độ HS120 hoặc chế độ HS240 sang iPhone hoặc iPad.
  • Do thông số kỹ thuật, không thể truyền các phim quay hướng dọc có độ phân giải là 1080 trở lên (tập tin MP4) sang iPhone 4, nhưng có thể truyền tới iPhone 4s (trở lên).
  • Ví dụ về phim không thể truyền được
   • Quay bằng HDR-MV1: MP4 (1920x1080)
   • Quay bằng Action Cam: Chế độ HQ (1920x1080)
   • Quay bằng DSC-TX300V: MP4 12M (1440x1080)

  Nơi các hình ảnh được lưu:

  • Hệ điều hành Android: Các hình ảnh được lưu trong thư mục Imaging Edge Mobile trong bộ nhớ trong của thiết bị di động, hoặc trên thẻ microSD/SD
   LƯU Ý: Nếu bạn vẫn đang sử dụng Imaging Edge Mobile từ PlayMemories Mobile thì tên thư mục sẽ là PlayMemories Mobile 
  • iOS: Các hình ảnh được lưu trong thư mục Apple iPhoneInternal Storage (Bộ nhớ trong) → DCIM

  LƯU Ý: Không phải tất cả máy ảnh có khả năng kết nối Wi-Fi. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy ảnh.