Kích thước (D x R x C)
32 x 13,3 x 21,5 cm
Trọng lượng
Xấp xỉ 2 Kg (Không có pin)
Đài đặt sẵn
30 (FM 20, AM 10)
Thời gian sử dụng pin
Thu tín hiệu radio: FM: Xấp xỉ 26 giờ; Phát lại CD: Xấp xỉ 9 giờ
Công suất đầu ra
2 + 2 W
Mức tiêu thụ điện
AC 15W
  • Cáp AC
  • Thẻ bảo hành
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Trang tính được bảo vệ