ID bài viết : 00095630 / Sửa lần cuối : 07/10/2014

Sau khi cập nhật thiết bị Apple lên iOS7, phím MENU, UP, DOWN, và ENTER không hoạt động trên loa nghe nhạc và/hoặc điều khiển

    Phím MENU, UP, DOWN, và ENTER trên thiết bị chính và/hoặc remote điều khiển bán kèm chỉ hoạt động với thiết bị Apple chạy phần mềm iOS6 

    Để vận hành thiết bị Sony của bạn với một thiết bị với Apple được cài đặt iOS7, hãy sử dụng màn hình trên thiết bị Apple của bạn.

    LƯU Ý: Tùy thuộc vào dòng máy của bạn, bạn vẫn có thể sử dụng điều khiển từ xa cho các chức năng này.