ID bài viết : 00162948 / Sửa lần cuối : 30/06/2019

Kết nối Bluetooth và cách khắc phục sự cố trên sản phẩm âm thanh

  Ảnh

  Trang này giới thiệu các Câu hỏi thường gặp về Bluetooth cho các sản phẩm âm thanh.

   

  Logo tổng quan Tổng quan về công nghệ

  Logo ghép nối/kết nối Ghép nối/Kết nối

  logo khắc phục sự cố Khắc phục sự cố

  NFC NFC