ID bài viết : 00288978 / Sửa lần cuối : 19/07/2023In

[VIDEO] INZONE | Cách kết nối nhiều thiết bị để sử dụng đồng thời

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Xem video này để biết chi tiết về cách kết nối nhiều thiết bị với tai nghe chơi game INZONE H9 hoặc H7 để sử dụng đồng thời.


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube