ID bài viết : 00281954 / Sửa lần cuối : 16/01/2023In

[VIDEO] Cách kết nối Tai nghe Bluetooth với HT-A9, HT-A7000 hoặc HT-A5000 của bạn

    Tìm hiểu quy trình kết nối tai nghe Bluetooth với hệ thống rạp hát tại nhà HT-A9, HT-A7000 hoặc HT-A5000 của bạn.


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube