ID bài viết : 00276414 / Sửa lần cuối : 11/12/2022In

Nhạc hoặc cuộc gọi điện thoại đột ngột dừng phát hoặc tai nghe không hoạt động như mong đợi. (Linkbuds)

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố:

  1. Tắt chức năng Wide Area Tap (Gõ vùng rộng):
   1. Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect.
   2. Chọn tab System (Hệ thống).
   3. Sử dụng quy trình sau đây để tắt chức năng Wide Area Tap (Gõ vùng rộng).
    • LinkBuds: Tắt Wide Area Tap (Gõ vùng rộng).
   Sự cố đã được khắc phục
   Ho, hắt hơi và gắn hoặc tháo các phụ kiện hoặc kính đều có thể bị hiểu sai thành tiếng gõ, khiến tai nghe phản ứng như thể chúng là thao tác Wide Area Tap (Gõ vùng rộng).
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  2. Đảm bảo các móc tai nghe được gắn đúng cách vào tai nghe và tai nghe được đeo vào tai đúng cách.
   Lưu ý: Nếu các móc tai nghe không được gắn đúng cách, chức năng Wide Area Tap (Gõ vùng rộng) có thể không hoạt động bình thường. Căn chỉnh phần nhô ra của tai nghe với phần cắt trên móc tai nghe (A). Đảm bảo đã lắp móc tai nghe vào hết cỡ.
  3. Kiểm tra xem sự cố có được khắc phục hay không sau khi chức năng Speak-to-Chat (Nói để trò chuyện) bị tắt.
   1. Mở ứng dụng Sony | Headphones Connect.
   2. Chọn tab Sound (Âm thanh).
   3. Tắt chức năng Speak-to-Chat (Nói để trò chuyện).
   Sự cố đã được khắc phục
   Chế độ Speak-to-Chat (Nói để trò chuyện) kích hoạt khi tai nghe phát hiện giọng nói của người đeo tai nghe, nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, chế độ này có thể kích hoạt để phản ứng lại các rung động do các thiết bị ví dụ như bàn chải đánh răng điện, máy mát xa điện và máy cạo râu gây ra hoặc do các hoạt động như đánh răng, ho, hoặc ậm ừ. Nếu chức năng này khiến bạn khó chịu, hãy tắt chức năng hoặc đặt Speak-to-Chat (Nói để trò chuyện) thành L Sensitivity (Độ nhạy L).
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  4. Vệ sinh cảm biến của tai nghe.

   Trong cài đặt mặc định, nhạc sẽ tạm dừng khi tai nghe được tháo ra và bắt đầu phát lại sau khi đeo tai nghe. Nếu có bụi bẩn dính vào cảm biến của tai nghe, tai nghe có thể không phát hiện ra hành động chính xác.

   Lưu ý: Có thể tắt cài đặt ở trên trong System (Hệ thống) → Pauses when the headphones are taken off (Tạm dừng khi tháo tai nghe) bằng ứng dụng Sony | Headphones Connect.

   Sự cố đã được khắc phục
   Chức năng Wide Area Tap (Gõ vùng rộng) có thể không hoạt động tùy thuộc vào ứng dụng. Trong trường hợp này, hãy sử dụng thiết bị được kết nối để vận hành ứng dụng.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  5. Khôi phục cài đặt gốc tai nghe.

   Hãy truy cập Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách khôi phục cài đặt gốc:


   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Chuyển đến bước khắc phục sự cố tiếp theo.
  6. Cài đặt lại tai nghe.
   Lưu ý: Sau khi cài đặt lại tai nghe, tai nghe sẽ quay về cài đặt gốc và xóa toàn bộ thông tin ghép nối Bluetooth.

   Hãy truy cập Hướng dẫn trợ giúp hoặc xem video về Cách cài đặt lại:


   Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube

   Sự cố đã được khắc phục
   Sự cố có thể xảy ra do tai nghe bị trục trặc tạm thời.
   Sự cố không được khắc phục
   Có thể có sự cố trong tai nghe và cần phải sửa chữa thiết bị.