ID bài viết : 00281728 / Sửa lần cuối : 16/01/2023In

[VIDEO] WF-1000XM4 | Cách ghép nối thiết bị của bạn lần đầu tiên

    Video hướng dẫn này cung cấp quy trình ghép nối đăng ký thiết bị của bạn lần đầu tiên.

    Lưu ý: Video chỉ bằng Tiếng Anh


    Tip: Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube