ID bài viết : 00262590 / Sửa lần cuối : 30/05/2022In

Âm lượng trở nên quá to hoặc đột ngột thay đổi khi kết nối tai nghe với iPhone

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Làm theo các bước sau đây để khắc phục sự cố này:

  1. Trên Màn hình Home, chọn Settings (Cài đặt).
  2. Chọn Sounds & Haptics (Âm thanh và phản hồi rung).
  3. Chuyển chức năng Lock Sound (Âm khóa màn hình) và chức năng Keyboard Clicks (Âm bàn phím) thành OFF (TẮT).

  LƯU Ý: Âm lượng tai nghe có thể thay đổi thành âm lượng Ringer and Alerts (Nhạc chuông và Cảnh báo) trong những trường hợp sau đây:

  • Khi âm khóa màn hình trên iPhone phát ra
  • Khi xuất hiện âm bấm điện thoại bằng bàn phím iPhone