ID bài viết : 00270017 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Tôi có thể sử dụng tai nghe Bluetooth với các ứng dụng cuộc gọi video (Skype, Zoom, Teams, v.v.) không?

    Chúng tôi không đảm bảo tất cả các chức năng của ứng dụng cuộc gọi video đều hoạt động. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Cách sử dụng tai nghe Bluetooth cho cuộc gọi video trên máy tính.