ID bài viết : 00230017 / Sửa lần cuối : 03/02/2022In

Không thể đăng ký (ghép nối) headset với thiết bị Bluetooth khác hoặc thiết bị Bluetooth tiếp theo.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu bạn muốn ghép nối tai nghe với một hoặc nhiều thiết bị Bluetooth khác, bạn cần thiết lập tai nghe sang chế độ ghép nối.

  Khi sử dụng kết nối NFC

  1. Bật chức năng NFC của thiết bị Bluetooth.
  2. Lấy cả tai nghe bên trái và bên phải ra khỏi hộp sạc.
  3. Xác nhận rằng đèn báo tai nghe đã chuyển từ màu đỏ sang màu xanh dương nhấp nháy.
  4. Để thiết bị Bluetooth chạm vào Ký hiệu N của hộp sạc.
  5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình thiết bị Bluetooth để hoàn tất đăng ký và kết nối thiết bị.

  Khi kết nối với thiết bị không có NFC

  1. Lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc.
  2. Đeo tai nghe vào cả hai tai.
  3. Nhấn giữ các nút (hoặc cảm biến cảm ứng) trên cả tai nghe bên trái và bên phải trong khoảng 7 giây cho đến khi nghe thấy hướng dẫn bằng giọng nói "Bluetooth pairing" (Ghép nối Bluetooth) từ tai nghe bên trái của headset.
  4. Bật chức năng Bluetooth của thiết bị Bluetooth.
  5. Chọn tên model của thiết bị được hiển thị trên thiết bị Bluetooth.
  6. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình thiết bị Bluetooth để hoàn tất đăng ký và kết nối thiết bị.