ID bài viết : 00059439 / Sửa lần cuối : 29/03/2019In

Làm thế nào để thiết lập tính năng DLNA trên máy tính.

  Bằng cách thiết lập máy tính của bạn như là một máy chủ Digital Living Network Alliance® (DLNA®), bạn có thể truyền dữ liệu, như là nhạc, hình hoặc phim, qua mạng của bạn tới một thiết bị hỗ trợ DLNA. Các thiết bị DLNA bao gồm một số TV, đầu Blu-ray ™(BD), hệ thống HiFi và máy tính. Một khi máy chủ DLNA và thiết bị được thiết lập và kết nối đúng cách, thiết bị có thể truy cập dữ liệu từ ứng dụng iTunes® và thư viện iPhoto®, như là các nơi khác trong máy tính.

  QUAN TRỌNG:

  • Máy tính và thiết bị DLNA phải được kết nối tới cùng mạng để quy trình này hoạt động.
  • Nếu bạn đang sử dụng tường lửa của bên thứ 3 hoặc phần mềm bảo mật, bạn có thể phải cấu hình nó để cho phép máy chủ DLNA truy cập vào mạng của bạn.

  Theo các bước liệt kê dưới đây để thiết lập tính năng DLNA®.

  1. Trỏ tới (nhưng không nhấp) vào góc phải dưới hoặc góc phải trên của màn hình, và sau đó nhấp để chọn thanh charm Settings.
   Image

   LƯU Ý: Phím kết hợp Windows Logo + I cũng sẽ đưa bạn tới màn hình Settings.

  2. Trong màn hình Settings, trong góc phải dưới, nhấp Change PC settings.
   Image
  3. Trong màn hình PC Settings, nhấp PC and devices.
  4. Trong màn hình PC and devices, nhấp Devices.
  5. Trong màn hình Devices, nhấp nút + Add a device.
   Image
  6. Tại dấu nhắc Searching for devices, nhấp để chọn thiết bị bạn muốn thêm vào mạng DLNA.

  Bây giờ bạn có thể nhìn thấy thiết bị từ trong ứng dụng có khả năng DLNA.