ID bài viết : 00265970 / Sửa lần cuối : 26/07/2021In

Cách tiến hành khôi phục cài đặt gốc trên Hệ thống âm thanh tại nhà

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Trước khi bắt đầu

  Quá trình khôi phục Hệ thống âm thanh tại nhà về cài đặt gốc sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy của bạn. Chọn các bước thích hợp dưới đây dựa trên số mẫu máy hệ thống của bạn.

  Nếu mẫu máy của bạn không được liệt kê, hãy tham khảo tab hướng dẫn sử dụng trên trang web hỗ trợ.

  Lưu ý: Quy trình khôi phục cài đặt gốc có trong mục Khắc phục sự cố của Hướng dẫn trợ giúp hoặc Hướng dẫn sử dụng.

  Khôi phục hệ thống về cài đặt gốc

  QUAN TRỌNG:

  • Sử dụng các nút điều khiển trên hệ thống để thực hiện thao tác này.
  • Tất cả các cài đặt do người dùng định cấu hình sẽ được đặt lại về cài đặt mặc định của nhà sản xuất.

  CMT-SBT20, CMT-SBT20B

  CMT-SBT40D, CMT-X3CD

  CMT-X5CDB 

  GTK-X1BT

  GTK-XB5

  GTK-XB60, GTK-XB90 

  GTK-XB7

  GTK-XB72

  MHC-V02, MHC-V21, MHC-V21D, MHC-V42D, MHC-V43D, MHC-V71, MHC-V71D, MHC-V72D, MHC-V73D, MHC-V81D, MHC-V82D, MHC-V83D

  MHC-V11

  MHC-V13