ID bài viết : 00276522 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Cách khắc phục sự cố mức âm thanh thấp, không thể tăng âm lượng hoặc các sự cố thiếu âm thanh khác

  QUAN TRỌNG: Nếu cần nhập thông tin cụ thể về mẫu máy để hoàn thành các bước này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm. Hướng dẫn sử dụng đã được đăng trên trang hỗ trợ sản phẩm của bạn.

  Để khắc phục sự cố, hãy kiểm tra như sau.

  • Đối với âm thanh nhỏ hoặc không có âm thanh
   • Kiểm tra để đảm bảo cả thiết bị kết nối và loa đều được bật và tăng âm lượng.
   • Kiểm tra để đảm bảo thiết bị kết nối đang phát lại một tập tin nhạc.
   • Nếu thiết bị kết nối có các chức năng hoặc chế độ, hãy đặt chúng thành các chức năng hoặc chế độ thích hợp.
   • Khi các tập tin nhạc trên máy tính của bạn đang phát lại, hãy kiểm tra để đảm bảo các cài đặt đầu ra âm thanh của máy tính, chẳng hạn như các cài đặt BLUETOOTH, v.v., được đặt chính xác.
   • Nếu thiết bị của bạn không được kết nối với một thiết bị Bluetooth, hãy thử ghép nối thiết bị kết nối với thiết bị một lần nữa.
   • Di chuyển các vật bằng kim loại ra khỏi loa nếu có.
   • Nếu thiết bị của bạn được kết nối qua dây, hãy tạm thời rút dây cắm và sau đó kết nối lại chắc chắn với các cổng kết nối trên thiết bị kết nối và thiết bị.
   • Nếu tai nghe được kết nối, hãy thử ngắt kết nối tai nghe.
   • Tùy thuộc vào sản phẩm, các ống dẫn ở dưới cùng của loa có thể được bọc bằng nút bịt. Kiểm tra xem các nút bịt đã được gỡ bỏ chưa.
  • Không thể tăng âm lượng
   • Nếu bạn đang sử dụng loa thụ động bên ngoài, nguồn và âm lượng cho loa được lấy từ thiết bị kết nối. Điều chỉnh cài đặt âm lượng trên máy phát di động của bạn để tăng mức độ âm thanh phát ra qua loa.
  • Nếu sự cố không được khắc phục:
   • Tắt và bật lại thiết bị. Nếu có chức năng RESET (ĐẶT LẠI), hãy thực hiện KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC.
    Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng.

  Nếu tình hình không được cải thiện, ngay cả sau khi đã làm theo các bước trên, thì có thể cần sửa chữa thiết bị.